Scan to Verify
Bevis
EXPO-ID utfört av branschorganisationen Sponsrings & Eventsverige (SES) ger personen som innehar ett giltigt bevis med foto för legitimering tillgång till lokaler under in- och utflytt samt entré till mässor på följande anläggningar;
Scandinavian Xpo | Kistamässan
Svenska Mässan | MalmöMässan
Nolia | Elmia | Stockholmsmässan
Svante Lackemo
SES, Sponsrings & Eventsverige, är branchorganisationen som främjar mötesupplevelser mellan varumärken och människor - som en gemensam kraft verkar vi för branschens bästa.SES är en katalysator för branschen och verkar för att höja kunskapsnivån, förståelsen och värdet av mötesupplevelser genom opinionssamverkan, nätverkande, kunskapsutbyte, inspirerande och fördjupande föreläsningar och seminarier.

Våra drygt 230 medlemsföretag planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, sponsorskap, event, möten och mässor i egenskap av köpare, byråer, rättighetsinnehavare, arrangörer, anläggningar och arenor, konsulter, destinationer och leverantörer.
556570-1629
556570-1629
https://cdn.truecdn.io/cdn/full/_65afa6538fa6f.jpg?key=1MX10HMfI-7Yf6K