Ellen Andreasson
Nominerad
Stora ingenjörspriset i Årets Förebild 2022
Som adopterad, ung tjej har Ellen alltid funnit sig själv i minoritet i tech-branschen och nu jobbet där majoriteten är svenska, äldre män. Men hennes passion och otroliga driv att ständigt fortsätta utmana och utveckla sig själv och fördomar, samt bana väg för nästa generations unga tjejer inspirerar alla i hennes omgivning. Ellens meritlista talar för sig själv. Hon har kontinuerligt engagerat sig ideellt och i deltidsjobb vid sidan av sina studier till Civilingenjör i Bioteknik som tex. (1) Vice ordförande för studienämnden för att förbättra utbildningen och välmåendet hos studenterna på Chalmers, (2) Mentor & PR-ansvarig för organisationen Pepp som arbetar med att bredda synen och lyfta kvinnliga förebilder inom teknik; första året mentor åt en gymnasietjej som ni läser på Chalmers, andra året som del av projektgruppen var hon med och planerade/anordnade hela 6 mån mentorskapsprogrammet med +60 deltagare, (3) Studentambassadör för teknik konsultföretaget ALTEN, (4) Vice gruppledare, HR-ansvarig och ambassadör för Ingenjörer Utan Gränser, (5) Student-marknadsförare för Sveriges Ingenjörer, (6) Studiementor åt en nyanländ och ensamkommande ungdom i Mitt Livs Val mentorskapsprogram, Detta och mycket, mycket mer.
Linus Persson
CEO
Scan to Verify